Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lista lekarzy oraz personelu medycznego

Internista

lek. Mirosław Zaleski
lek. Barbara Przyłucka – Bieda
lek. Kamil Boroch

Medycyna rodzinna

lek. Jacek Kornacki
lek. Małgorzata Kasprzak

Pediatra

lek. Zenon Proniak

Pielęgniarki

Ewa Olejnik

Położna

Izabela Leśna
Aleksandra Reślińska