Czas na młodych

Masz 30 lat lub mniej?
Mieszkasz w powiecie kaliskim?
Szukasz pracy lub pomysłu na życie?

Przyjdź lub zadzwoń do
PUNKTU DORADZTWA DLA MŁODZIEŻY w którym oferujemy:

aktywizacji zawodowej i poradnictwa zawodowego

możliwych form pomocy społecznej

doradztwa psychologicznego

doradztwa w zakresie edukacji

doradztwa w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej

doradztwa w zakresie możliwości mieszkaniowych

doradztwa prawnego i ekonomiczno – finansowego

stażach

szkoleniach

grantach na samozatrudnienie

dofinansowaniu wynagrodzeń

bonach za zatrudnienie

bonach na start

pakiecie okulistycznym

PARTNERZY PROJEKTU

Gminy i jednostki pomocy społecznej z powiatu kaliskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Kancelaria Adwokacka Adwokat Maciej Mazurek w Kaliszu Kaliska Agencja Medyczna „MEDIX” sp. z o.o.
Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Filia w Kaliszu

1.09.2023r. – 31.12.2024r.

PUP w Kaliszu, ul. Staszica 47A

5 dni w tygodniu

poniedziałki i wtorki – w godz. 11.00-19.00
środy, czwartki i piątki -w godz 8.00-16.00

tel. 62 768 97 19
poka@praca.gov.pl
kalisz.praca.gov.pl

Projekt dofinansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy