Medycyna Pracy

Kaliska Agencja Medyczna „Medix” od 1993 roku świadczy usługi w ramach badań profilaktycznych dla pracowników w ramach medycyny pracy. Kompleksowość to atut naszej placówki. Wszystkie badania dla pracowników za wyjątkiem badań psychotechnicznych są wykonywane w jednym miejscu, przy Majkowskiej 13A. Stopień i złożoność badań zależy od zajmowanego stanowiska w zakładzie pracy.

Staramy się, by czas wykonywania badań był jak najkrótszy, a pracownicy i pracodawcy zadowoleni. Wszystkich pracodawców, którzy nie mają jeszcze umowy na świadczenia w ramach medycyny pracy lub szukają zmiany na lepszą jakość świadczonych usług zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Nr telefonu: (62) 501 76 66

Fax: (62) 501 76 60

Rejestracja do Lekarzy Medycyny pracy tylko osobiście

poniedziałek – piątek od 7:30 do 15.00

Lekarze Medycyny Pracy świadczą szeroki zakres usług w dziedzinie badań profilaktycznych dla pracowników.

Badanie wstępne, okresowe, kontrolne, uzupełniające ale również orzeczenia lekarskie dla kierowców i „sanepid’u”

► lek. Mirosław Zaleski

► lek. Małgorzata Kasprzak

► lek. Agnieszka Dębowska – Serwińska
► lek. Ewa Karwacka
► lek. Barbara Przyłucka – Bieda


WAŻNA INFORMACJA MEDYCYNA PRACY

ZAWIESZONE WYKONYWANIE BADAŃ OKRESOWYCH W RAMACH MEDYCYNY PRACY  ( Dz.U. 2020 poz. 568;  Art. 1. pkt 11).

Kalisz, kwiecień 2020r.
Kaliska Agencja Medyczna ,, Medix” Sp. z.o.o.
Ul. Majkowska 13 A ; 62-800 Kalisz
tel. 625017666

WAŻNA INFORMACJA – ZAWIESZENIE WYKONYWANIA BADAŃ OKRESOWYCH W RAMACH MEDYCYNY PRACY ZWIĄZANE Z RYZYKIEM ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ KORONAWIRUSA

Kaliska Agencja Medyczna ,, Medix” Sp. z.o.o. informuje, iż w trosce o zdrowie Państwa i naszych Pracowników rejestracja medycyny pracy będzie zamknięta i obecnie pracujemy tylko zdalnie 
(telefon, e-mail). Na chwilę obecną odwołaliśmy wszystkie umówione wizyty w ramach medycyny pracy. Jednocześnie informujemy, iż są już konkretne ustalenia rządowe w sprawie badań
 z zakresu medycyny pracy tj. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
 COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2020 poz. 568; Art. 1. pkt 11).
Wykonywanie badań okresowych, sanitarno-epidemiologicznych i kierowców jest zawieszone
 od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia. Dotychczasowe orzeczenia dotyczące wymienionych badań zachowują swoją ważność. Pracodawca jest jednak zobowiązywany wystawić skierowanie na badania zgodnie z upływem daty ważności aktualnego skierowania. Po odwołaniu stanu zagrożenia pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych badań 
 i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu. 
Natomiast badania kontrolne i wstępne powinny być realizowane, gdyż obowiązek 
ich wykonywania nie został zawieszony. Zatem, w razie potrzeby wykonania tychże badań, 
 prosimy Świadczeniodawców współpracujących z naszą placówką o kontakt telefoniczny pod 
nr 625017666 lub meilowy: medycynapracy@medix.kalisz.pl.
Ustawa dopuszcza możliwość wykonania badań wstępnych i kontrolnych zdalnie. Ustaliliśmy, iż
 w przypadku badań kontrolnych prosimy o przesyłanie na adres naszej rejestracji
 tj.: medycynapracy@medix.kalisz.pl skanu skierowania na badania kontrolne. Obowiązkowo 
prosimy podać aktualny nr telefonu do Pracownika, aby w razie potrzeby Lekarz mógł 
osobiście się z nim skontaktować i ustalić szczegóły. Poza skierowaniem na badania wymagamy
 jeszcze zaświadczenia lekarskiego o zakończonym leczeniu. Proponujemy udostępnić Pracownikowi
 w/w adres naszej rejestracji i poprosić, aby przesłał nam skan lub czytelne
 zdjęcie tegoż zaświadczenia. Prosimy, aby na zaświadczeniu , oprócz informacji o zakończonym leczeniu był jeszcze krótki opis nt. powodu leczenia pacjenta i dlaczego istniała niezdolność do pracy. 
Do odwołania w naszej poradni obowiązują następujące zasady: pacjenci powinni unikać 
osobistych wizyt w poradni i we wszystkich sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub 
meilowy z rejestracją oraz sprawdzanie komunikatów na naszej stronie: www.medix.kalisz.pl . 
Osoby wymagające konsultacji z lekarzem zostaną umówione na teleporadę przez telefon
 podczas której lekarz zadecyduje o konieczności osobistej wizyty w poradni.
 Wprowadzenie tych zasad jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa.